Since 1949
|

הוצאת רישיון לאקדח / כלי ירייה בישראל מצריך התנהלות ראשונית אל מול האגף לרישוי כלי ירייה, ואנחנו כאן כדי להסביר עד כמה ההליך פשוט.

נתחיל במושג החשוב ביותר:

מהו תבחין להוצאת רישיון נשק?

תחום כלי הירייה בישראל נמצא תחת פיקוחו של המשרד לביטחון פנים והשר העומד בראשו, במשרד לביטחון פנים ישנו אגף הנקרא האגף לרישוי כלי ירייה, אגף זה פועל על פי הנחיות המשרד לביטחון פנים ומרכז תחתיו את כל נושא רישיון כלי הירייה האזרחי, המוסדי והספורטיבי.

מדיניות המשרד לביטחון פנים היא מתן רישיונות נשק פרטי לאזרחים אשר עומדים בקריטריונים להוצאת רישיון נשק (תבחין) בלבד. התבחינים נקבעים על ידיי השר לביטחון פנים וניתנים לשינוי על פי מדיניות כזו או אחרת במשרדו או בממשלה.

בשלב הראשון אנו נכנסים לאתר המשרד לביטחון פנים ושם אנו בודקים האם אנחנו עומדים בתבחין להוצאת רישיון נשק. יש מס' תבחינים ידועים כמו מגורים ביישוב זכאי או שירות בכוחות הביטחון ומדריכי ירי, אך לאחרונה נכנסו תבחינים חדשים והבולט ביותר הוא תבחין רישיון אקדח\כלי ירייה ללוחמים רובאי 07 ומעלה. הדרך הפשוטה ביותר לגלות האם אנו עומדים באחד התבחינים נעשית דרך אתר המשרד לביטחון פנים מחשבון הזכאות. במחשבון הזכאות אנו מכניסים את המידע הרלוונטי ותוך מס' שניות מקבלים מענה האם אנחנו עומדים בתבחין או לא.

רישיון נשק: הוצאת רשיון לאקדח

במידה ואנחנו אכן זכאים ואכן עומדים בתבחין להוצאת רישיון לאקדח\כלי ירייה, יש צורך להגיש בקשה להוצאת רישיון לאקדח\כלי ירייה און ליין דרך אתר המשרד לביטחון פנים האגף לרישוי כלי ירייה. בעת הגשת הבקשה לרישיון חדש און ליין נתבקש לצרף מסמכים רלוונטיים כמו צילום תעודת, הצהרת בריאות והוכחות על העמידה בתבחין הרלוונטי לנו. רצוי לסרוק מראש את הטפסים.

השלב השני מתחיל בקבלת ההודעה מהמשרד לביטחון פנים כי אכן אנחנו זכאים להוצאת רישיון לאקדח\כלי ירייה וכי אנו מתבקשים לקבוע תור לראיון אצל אחת מלשכות האגף לרישוי כלי ירייה.

בלשכת האגף לרישוי כלי ירייה אנו נפגוש לראיון את אחד מפקידי הרישוי ונחתום על מס' טפסים. לרוב, נקבל באותו הרגע את טופס שנקרא "אישור עקרוני לקניית אקדח".

השלב השלישי, בחירת האקדח\כלי הירייה. עם האישור העקרוני ותעודת זהות אנחנו מגיעים אל בית מסחר מורשה שיש בו גם מטווח ירי

בבית המסחר, נפגוש את אחד ממנהלי המכירות/המדריכי ירי המנוסים ויחד איתם נכיר את סוגי האקדחים, הגדלים השונים והחברות השונות, נכיר את מנגנוני הירי השונים ודרכי הפעולה.

השלב הרביעי, כניסה לאימון ירי ראשוני (אימון ראשוני 4.5 שעות). במהלך האימון מנסים בירי! את האקדחים שבחרנו יחד עם מנהל המכירות\מדריך הירי.

בסיום האימון וקניית האקדח אנו נקבל את טופס ביצוע האימון ושטר מכירת כלי הירייה.

השלב החמישי והאחרון הוא בעצם שליחת הטפסים שקיבלנו מבית המסחר במייל אל המשרד לביטחון פנים, קבלת מייל חוזר עם הרישיון החדש וכל שנותר הוא להגיע אל בית המסחר כדי לאסוף את האקדח\כלי הירייה שלנו.

הירשמו לניוזלטר של להב!

הירשמו וקבלו הנחה בלעדית ברגע ההרשמה