חולצה שיטור עירוני

חולצה המיועדת לשיטור העירוני בדומה לתצורת מדי יס"מ.
דגם זה מתאים לתוספת פאצים לפי איפיון הלקוח הסופי.

חולצה שיטור עירוני
דגם שיטור עירוני ( תצורת יס"מ )
מאפיין תוספת של פאצים מותנת לפי דרישת הלקוח.
מאפיין קיים בשרוול קצר / ארוך.