RONI G2

RONI הינה מעטפת פולימרית אשר הופכת את האקדח המוכנס לתוכה למערכת הניתנת לאחיזה כמו של רוס"ר הנתמכת בשלוש נקודות בגוף, ומספקת יציבות גבוהה מאוד ומשפרת את יכולת הדיוק בירי גם לטווחים של 50 מטר.
ל-RONI יש מסילת אמצעים עליונה עשויה מאלומיניום תעופתי מה שמשאפשר התקנת אמצעים אופטיים.

RONI G2
יצרן CAA
מאפיין ניתן להזמין את ה - RONI בצבע חום FDE
מאפיין ניתן להזמין את ה-RONI עם תצורת קת M4
מאפיין המערכת מותאמת לאקדחים עם מפצה סטייה
מאפיין מתאימה למגוון רחב של אקדחים.
דגם RONI G2
ציוד נלווה המערכת מסופקת עם ידית הסתערות מתקפלת