פלנלית

בד המיועד לניקוי זעיר ויעיל של אקדחים ונשקים מסוגים שונים.
מתאים כמובן לניקוי של קנים באמצעות חוטר / משחולת.

פלנלית
יצרן גליל פלנלית ( 70 מטר)
דגם גליל פלנלית ( 70 מטר)