White Horse R&D Inc

חברת להב משווקת בלעדית בשוק ישראל את חברת White Horse R&D Inc
עמדות הפריקה מתאימות לירי בכל סוגי הקליברים בין אם זה אקדח או רובה.
על פי הורואות המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל פריקת נשק מחיובת להתבצע  במתקן יעודי המשמש לפריקת נשק אשר יקלוט את הקליע במידה ונורה ללא גרימת נזק ישיר או עקיף ליורה או לסובבים אותו.

White Horse R&D Inc
מאפיין עמדת פריקה זאת מאושרת לשימוש ע"י משטרת ישראל
מאפיין ניתן לקבע את העמדה לרצפה, קיר, או למתקן עם גלגלים
מאפיין ניתן לקבע את העמדה לרצפה, קיר, או למתקן עם גלגלים